WZA

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A., które odbyło się w dniu 24 czerwca 2019 roku MERLIN GROUP Spółka Akcyjna

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętych w dniu 24 czerwca 2019 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 7, 7a, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Treść podjętych uchwał przez ZWZ z dnia 24 czerwca 2019.pdf

 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. na dzień 24 czerwca 2019 r.

Zarząd Emitenta Merlin Group S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 24 czerwca 2019 roku, na godzinę 12:00, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ

Projekt uchwały na ZWZ

Wzór formularza wraz z instrukcją

Liczba akcji liczba głosów

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A., które odbyło się w dniu 25 czerwca 2018 r

Zarząd Merlin Group S.A. (dalej: Spółka, Emitent) w załączeniu przekazuje treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętych w dniu 25 czerwca 2018
roku.

 

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

 

Podstawa prawna: Par. 4 ust. 2 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.

 

Treść uchwał podjętych przez ZWZA 25 czerwca 2018 r.

 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. na dzień 25 czerwca 2018 r.

Zarząd Emitenta Merlin Group S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 25 czerwca 2018 roku, na godzinę 12:00, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa.

 

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

 

Załączniki:

MRG_ogłoszenie o zwołaniu ZWZA

MRG_projekty uchwał ZWZA

MRG_formularz_pełnomocnictwo

MRG_opinia Zarządu

MRG_liczba akcji_liczba głosów

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A. w dniu 29 marca 2018

Zarząd Merlin Group S.A. (dalej: Spółka, Emitent) w załączeniu przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętych w dniu 29 marca 2018
roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

MRG_treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 29 marca 2018

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. na dzień 29 marca 2018 r.

 

Zarząd Emitenta Merlin Group S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29 marca 2018 roku, na godzinę 10:00 w kancelarii EVERBERG, plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:

MRG_ogłoszenie o zwołaniu NWZA

MRG_projekty uchwał NWZA

MRG_formularz_pełnomocnictwo

MRG_liczba akcji_liczba głosów

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

 

 

Zarząd Emitenta Merlin Group S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29 czerwca 2017 roku, na godzinę 10:00, ul. Zajęcza 15, 00-351 Warszawa

Poniżej pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

MRG_ogłoszenie ZWZA

MRG_projekty uchwał

MRG_formularz_pełnomocnictwo

MRG_liczba akcji_liczba głosów

 

WZA Lista raportów

POBIERZ PDF

 

Wykaz akcjonariuszy w NWZA 22.11.2016

POBIERZ PDF

 

Treść uchwał podjętych przez NWZA 22.11.2016

POBIERZ PDF

 

NWZA - 22.11.2016 Akcjonariat AdMassive Group S.A

POBIERZ PDF

 

NWZA - 22.11.2016 Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

POBIERZ PDF

 

Ogłoszenie o NWZA AdMassive Group S.A - 22.11.2016

POBIERZ PDF

 

NWZA Projekty uchwał 22.11.2016

POBIERZ PDF

 

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA 22.11.2016

POBIERZ PDF

Kontakt

Merlin Group S.A.
Aleje Jerozolimskie 134
budynek Gamma
02-305 Warszawa

biuro@merlingroup.pl
+48 22 262 62 80

Kontakt dla Inwestorów

Merlin Group S.A.
Aleje Jerozolimskie 134
budynek Gamma
02-305 Warszawa

ir@merlingroup.pl

Kontakt dla Mediów

Merlin Group S.A.
Aleje Jerozolimskie 134
budynek Gamma
02-305 Warszawa

Paweł Mazur - pawelm@crossmedia.pl