Zarząd spółki Merlin Group S.A. przekazuje w załączeniu treść jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2016 rok.


Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".


MRG_jednostkowy raport roczny_2016

MRG_opinia biegłego rewidenta_spr_jednostkowe2016

MRG_skonsolidowany raport roczny_2016

MRG_opinia biegłego rewidenta_spr_skonsolidowane2016