Zarząd Merlin Group S.A. przekazuje w załączeniu treść raportu okresowego za IV kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

MRG_QSR_4Q2017