Zarząd spółki Merlin Group S.A. przekazuje w załączeniu treść jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2017 rok.


Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

MRG_jednostkowy raport roczny_2017

Merlin Group SA_iAudit

MRG_skonsolidowany raport roczny_2017

GK Merlin Group SA_iAudit