Zarząd spółki Merlin Group S.A. przekazuje w załączeniu treść jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za 2018 rok.


Podstawa prawna:
§ 5 ust. 1 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ”Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

MRG_skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_2018

iAudit_sprawozdanie_z_badania_skonsolidowane

MRG_jednostkowe_sprawozdanie_finansowe_2018

iAudit_sprawozdanie_z_badania_jednostkowe