Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”, „Spółka”) informuje, iż na podstawie zawiadomienia sporządzonego w dniu 17 kwietnia 2018  roku, zgodnie z art. 19 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014, przez Łukasza Szczepańskiego – Prezesa Zarządu Emitenta, Spółka powzięła informację o nabyciu przez Łukasza Szczepańskiego w dniu 13 kwietnia 2018 roku łącznie 20.082.474 akcji Emitenta. Transakcji dokonano poza rynkiem NewConnect. Transakcja obejmowała akcie imienne.

Emitent w załączeniu umieszcza zawiadomienie, o którym mowa powyżej.

Treść zawiadomienia