Zarząd Merlin Group S.A („Emitent” lub „Spółka”), niniejszym informuje, iż dzisiaj zostały zawarte dwie umowy nabycia przez Emitenta łącznie 98 udziałów w spółce Merlin Publishing sp. z o.o. o wartości nominalnej 50 zł każda stanowiących 49 proc. udziału w kapitale zakładowych Merlin Publishing sp. z o.o., za łączną cenę nabycia 4.900 zł.

 

W związku z powyższą transakcją Emitent posiada aktualnie 100 proc. udziału w kapitale zakładowym Merlin Publishing sp. z o.o.

 

Merlin Publishing sp. z o.o., przedmiotem przeważającej działalności spółki jest działalność wydawnicza. Dotychczas spółka wydała 5 tytułów skierowanych do zróżnicowanych odbiorców oraz puzzle. Pierwsza pozycja została skierowana do twórców gier komputerowych, kolejne tytuły były początkiem serii ABC Mitów Świata, jako odpowiedź na zapotrzebowanie najmłodszych czytelników. Wśród wydawnictw znalazła się również książka historyczna, będąca podstawą do produkcji filmowej.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR (Kancelaria publiczna)