Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze – członka rady nadzorczej

Zarząd Emitenta, niniejszym informuje, że w dniu 12 kwietnia 2018 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o transakcjach osoby pełniącej obowiązki zarządcze w Spółce – członka Rady Nadzorczej.

Zawiadomienie to stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Zawiadomienie