Zarząd Merlin Grup S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 29 marca 2018 roku:

  • Datamill Investments Limited z siedzibą w Nikozji (Republika Cypru) pod adresem Maria House, Avlonos Street 1, 1075 Nikozja, Cypr, wpisaną do rejestru spółek pod numerem HE 292654, posiadająca 23.082.474 akcji Emitenta co stanowi 25,65 proc. (dwadzieścia pięć i sześćdziesiąt pięć setnych procent) udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz posiadająca 23.895.924 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 32,86 proc. udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • ATP FIZ AN z siedzibą w Warszawie pod adresem ul. Krasińskiego 2A, 01-601 Warszawa, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFI 929, posiadający 22.610.000 akcji Emitenta, co stanowi 25,13 proc. (dwadzieścia pięć i trzynaście setnych procent) udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz posiadający 22.610.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 31,09 proc. udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • Sowiniec FIZ z siedzibą w Warszawie przy ul. Grójeckiej 5, 02-019 Warszawa, wpisany do Rejestru Funduszy Inwestycyjnych pod numerem RFI 277, posiadający 13.357.030 akcji Emitenta, co stanowi 14,85 proc. (czternaście i osiemdziesiąt pięć setnych procent) udziału w kapitale zakładowym Emitenta praz posiadający 13.357.030 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 18,37 proc. udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • Pan Marcin Fryda posiadający 6.587.743 akcji Emitenta co stanowi 7,32 proc. (siedem i trzydzieści dwa setnych procent) udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz posiadający 6.587.743 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 9,06 proc. udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5 %