Zarząd MERLIN GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”), w nawiązaniu do raportu ESPI nr 17/2018 opublikowanego w dniu 3 sierpnia 2018 r., niniejszym informuje, iż w dniu 5 listopada 2018 r. Emitent zawarł ostateczną umowę nabycia 100% udziałów spółki Profit M sp. z o.o. za cenę w łącznej kwocie 17.400.000 zł.

 Profit M sp. z o.o. zajmuje się sprzedażą książek oraz zabawek przez Internet za pośrednictwem sklepów internetowych nieprzeczytane.pl, profit24.pl, mestro.pl i smarkacz.pl oraz dwóch księgarni stacjonarnych. Przychody spółki w 2017 roku wyniosły 51,5 mln zł, a zysk 1,5 mln zł. Sprzedaż w pierwszym półroczu 2018 wyniosła 28,5 mln zł, co oznacza wzrost o 34% w stosunku do tego samego okresu ubiegłego roku.

 W wyniku zawarcia umowy nabycia 100% udziałów spółki Profit M sp. z o.o., Emitent uzyskuje status jednej z największych polskich grup kapitałowych prowadzących działalność na polskim rynku e-commerce w segmencie kultury i rozrywki.

Przychody grupy Emitenta oraz nabywanego podmiotu w pierwszej połowie 2018 roku wyniosły łącznie 48 mln zł, a w całym 2018 roku przekroczą 100 mln zł. Emitent planuje osiągnąć istotne korzyści skali wynikające z poprawy warunków zakupowych towarów i usług, a także dalszego zwiększenia efektywności procesów logistycznych połączonych podmiotów.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE