Zarząd Spółki Merlin Group S.A. (dalej „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Pana Adama Jarmickiego rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 30.09.2018 r.

W załączeniu przekazujemy treść złożonej rezygnacji.

Zarząd Emitenta oraz Rada Nadzorcza Emitenta dziękują Panu Adamowi Jarmickiemu za jego zaangażowanie i wkład, który wniósł w działalność Emitenta w okresie sprawowania funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Merlin Group S.A.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Podstawa prawna szczególna: § 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych


ZAŁĄCZNIK