Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent") informuje, że otrzymał powiadomienie o transakcjach na akcjach Emitenta, przesłane na podstawie art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR, od Łukasza Szczepańskiego – Prezesa Zarządu Emitenta.

 

Treść powiadomienia znajduje się w załączniku do raportu bieżącego.

Powiadomienie

Postawa prawna:

Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze.