W nawiązaniu do raportu ESPI 14/2018 z dnia 5 lipca 2018 roku, zarząd Merlin Group S.A. („Emitent”) informuje o podpisaniu z Krypto Jam S.A. umowy współpracy polegającej na tokenizacji lojalności klientów e-commerce w ramach Merlin Group S.A. przez stworzenie programu lojalnościowego mLoyalty opartego na tokenach użytkowych.

Celem umowy jest przeprowadzenie przez Krypto Jam lub spółki zależne oferty tokenów użytkowych, które zostaną wykorzystane w zdecentralizowanym programie lojalnościowym opartym na technologii Blockchain, jako środek wymiany wykorzystywany na platformach internetowych sklepów prowadzonych przez Merlin Group.

W ramach Umowy Strony zobowiązują się do przygotowania planu wdrożenia oraz promocji programu mLoyalty w sklepie merlin.pl, a następnie do wdrażania programu w kolejnych sklepach internetowych oraz rozwoju funkcjonalności i zwiększania zasięgu mLoyalty.

Na potrzeby stworzenia programu lojalnościowego opartego na technologii blockchain Krypto Jam zobowiązuje się osobiście lub w ramach spółek zależnych do przeprowadzenia emisji tokenów użytkowych.

Za stworzenie programu lojalnościowego mLoyalty honorującego płatności za pomocą tokenów użytkowych, wdrożenie go w sklepie internetowym mieszczącym się pod adresem merlin.pl oraz wykonanie pozostałych obowiązków wynikających z umowy Krypto Jam zapłaci na rzecz Merlin Group wynagrodzenie w wysokości 5.000.000,00 zł.

Intencją stron jest uruchomienie programu lojalnościowego nie później niż w pierwszym kwartale 2019 roku.

W kolejnym kroku opublikowany zostanie dokument White Paper zawierający szczegółowy opis działania programu mLoyalty oraz parametry emisji tokenów użytkowych.

Podstawa: Art. 17 Rozporządzenia MAR