Zarząd spółki Merlin Group S.A., w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wstępne skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową w I połowie 2018 roku.

W I połowie 2018 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 19,5 mln PLN, co oznacza wzrost o 4,4 mln PLN (29%) w stosunku do I połowy 2017.

 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne