Zarząd Merlin Group S.A. („Emitent”) podjął wspólnie z Panem Rafałem Zaorskim, prezesem Krypto Jam S.A. decyzję o wspólnym rozwoju technologii blockchain w ramach Merlin Group S.A.

 

W związku z powyższym Emitent zawarł z Krypto Jam S.A. list intencyjny, w którym strony zadeklarowały rozpoczęcie prac nad rozwojem technologii blockchain zmierzających do stworzenia innowacyjnego programu lojalnościowego dla klientów Grupy opartego na tokenizacji lojalności klientów. Intencją stron jest umożliwienie korzystania z technologii innym podmiotom z rynku e-commerce w Polsce i Europie, a w konsekwencji osiągnięcie pozycji lidera tokenizacji lojalności klientów w Europie.

 

W ocenie zarządu będzie to pierwszy projekt tokenizacji e-commerce w Europie, prowadzony przez spółkę publiczną o ugruntowanej pozycji rynkowej w swojej branży

 

Tokenizacja jest kontynuacją strategii Grupy, która zakłada rozwój biznesu e-commerce w duchu nowoczesności i innowacji. Pierwszym etapem było uruchomienie sklepu merlin.pl na nowej, autorskiej platformie informatycznej, należącej do Emitenta. Następnie Emitent utworzył własne centrum logistyczne pod Warszawą, które gwarantuje nowoczesne zaplecze logistyczne dla sklepów z Grupy oraz klientów zewnętrznych. Kolejnym etapem  będzie w ocenie Emitenta tokenizacja prowadzonego biznesu e-commerce i stworzenie autorskiej kryptowaluty.

Zgodnie z listem intencyjnym strony w terminie miesiąca od dnia podpisania listu intencyjnego powinny zawrzeć umowę precyzującą warunki współpracy. Po zawarciu umowy strony niezwłocznie podejmą działania zmierzające do sprawnego przeprowadzenia procesu oraz rozwoju opracowywanej technologii.

Podstawa: Art. 17 Rozporządzenia MAR