Zarząd MERLIN GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) powziął wiadomość od spółki zależnej od Emitenta – Magus S.A. w upadłości układowej, iż w dniu 18.04.2019 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu wydał postanowienie w przedmiocie oddalenia zażalenie na odmowę zatwierdzenia układu, z uwagi na to, iż naruszono art. 278 i 279 Prawa upadłościowego.

Przedmiotowe postanowienie zostało doręczone Magus S.A. w upadłości układowej w dniu 29 kwietnia 2019 roku

W ocenie Zarządu Emitenta, powyższe postanowienie Sądu nie wpływa negatywnie na bieżące funkcjonowanie Grupy kapitałowej Emitenta. Jednocześnie Emitent będzie na bieżąco informował o dalszych etapach postępowania upadłościowego spółki zależnej Magus S.A. w upadłości układowej.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.