Podstawa prawna: inne regulacje 

Zarząd Emitenta AdMassive Group S.A niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 22 listopada 2016 roku, na godzinę 10:00, w Kancelarii Notarialnej Danuta Kosim - Kruszewska, Magdalena Witkowska s.c. przy ul. Szarej 14 lok. 15 w Warszawie.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Łukasz Szepański - Prezes Zarządu