Podstawa prawna: art. 17 Rozporządzenia MAR Zarząd spółki Admassive Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 7/2017 z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie zawarcia listu intencyjnego z CDP.PL sp. z o.o. niniejszym informuje, iż dzisiaj Emitent wraz z CDP.PL sp. z o.o. postanowiły, iż stroną nabywającą składniki majątku CDP.PL będzie spółka zależna od Emitenta - Topmall sp. z.o.o.

Jednocześnie Emitent informuje, iż również w dniu 3 marca 2017 roku pomiędzy spółką zależną od Emitenta, tj. Topmall sp. z o.o. a CDP.PL sp. z o.o. została zawarta umowa nabycia składników majątkowych należących do CDP.PL sp. z o.o.  

W ramach przedmiotowej umowy Topmall sp. z o.o. nabędzie (1) prawa ochronne do Znaku Towarowego  CDP.PL w Polsce (2)  prawa z rejestracji Znaku Towarowego na terenie Unii Europejskiej, (3) prawa do domeny internetowej – cdp.pl oraz geezmo.pl (4) autorskie prawa majątkowe oraz prawa zależne do Layoutu strony internetowej cdp.pl oraz geezmo.pl, treści umieszczonych  na przedmiotowych stronach internetowych, Corporate Identity -  zasady stosowania znaku towarowego w zakresie i na polach eksploatacji określonych w umowie, (5) licencję na korzystanie z platformy softwarowej zapewniającej obsługę sklepu, za łączna kwotę nabycia w wysokości 3.000.000 zł płatnych do dnia 21 kwietnia 2017 roku.

Umowa nie została zawarta z zastrzeżeniem warunków.

Nabycie przedmiotowych aktywów umożliwi Emitentowi realizację zaplanowanej strategii, której jednym z założeń jest poszerzenie działalności na rynku e-commerce, wprowadzenie platformy do dystrybucji produktów cyfrowych przez internet oraz uzupełnienie portfolio Grupy Kapitałowej o nowe kategorie.