Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd AdMassive Group S.A. informuje, że powziął informację od pełnomocnika procesowego Spółki, o uzyskaniu tytułu wykonawczego do nakazu zapłaty, zobowiązującego kontrahenta do zapłaty na rzecz Emitenta kwoty 228.889,30 zł wraz z odsetkami oraz kwoty 13.678 zł tytułem kosztów procesu. O uzyskaniu powyższego nakazu zapłaty Spółka informowała w raporcie bieżącym EBI nr 4/2016, 29 lutego 2016 r.