Zarząd Merlin Grup S.A. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2017 roku:

  • Datamill Investments Limited z siedzibą w Nikozji (Republika Cypru) pod adresem Maria House, Avlonos Street 1, 1075 Nikozja, Cypr, wpisaną do rejestru spółek pod numerem HE 292654, posiadająca 23.182.474 akcji Emitenta co stanowi 45,16 proc. (czterdzieści pięć i szesnaście setnych procent) udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz posiadająca 23.995.924 głosów na Walnym Zgromadzeniu co stanowiło 78,5 proc. udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta;
  • Pan Marcin Fryda posiadający 6.587.743 akcji Emitenta co stanowi 12,83 proc. (dwanaście i osiemdziesiąt trzy setne procent) udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz posiadający 6.587.743 głosów na Walnym Zgromadzeniu co stanowiło 21,5 proc. udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5 %