Zarząd spółki AdMassive Group S.A., w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową w styczniu 2017 roku, które wyniosły 2,3 mln PLN.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne