Zarząd spółki Merlin Group S.A., w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wstępne skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową w kwietniu 2017 roku.

W kwietniu 2017 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 2,6 mln PLN, co oznacza spadek o 0,2 mln PLN (7%) w stosunku do marca 2017.

 

Zmiana wynika z nałożenia się szeregu czynników sezonowych - Świąt Wielkanocnych, długiego weekendu majowego oraz istotnie mniejszej liczby dni roboczych (19 w kwietniu versus 23 w marcu).

 

Przychody spółki w okresie styczeń - kwiecień 2017 wyniosły narastająco 9,6 mln PLN i są zgodne z prognozą zakładającą 50 mln PLN sprzedaży w 2017 roku.


 

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne