Zarząd Merlin Group S.A. („Spółka" lub „Emitent” ) niniejszym informuje, że w dniu 13 kwietnia 2017 roku złożono w trybie elektronicznym wniosek o zawiązanie spółki zależnej pod firmą Merlin Business Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Jednocześnie Emitent informuje, iż w ramach zawiązania nowej spółki, Emitent objął 100 proc. udziałów w kapitale zakładowym. Przedmiotem przeważającej działalności nowo zawiązanej spółki będzie działalność magazynowanie oraz obsługa logistyczna firm z branży e-commerce. Emitent wskazuje, iż zawiązanie spółki celowej Merlin Business Services sp. z o.o., stanowi kolejny etap rozwoju strategii Emitenta opublikowanej w raporcie bieżącym nr 9/2016 oraz wskazanej w Memorandum informacyjnym Emitenta opublikowanym na stronie internetowej Emitenta. 

Podstawa prawna:

art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR