Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA AdMassive Group S.A. na dzień 20 lipca 2016 r. wraz z projektami uchwał

Podstawa prawna: Inne uregulowania  

Zarząd AdMassive Group S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść ogłoszenia dotyczącego zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AdMassive Group S.A. na dzień 20 lipca 2016 roku oraz treść projektów uchwał.

ESPI 1/2016 załącznik 1

ESPI 1/2016 załącznik 2

ESPI 1/2016