Zarząd spółki Merlin Group S.A., w celu podniesienia przejrzystości i przewidywalności wyników, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości wstępne skonsolidowane przychody ze sprzedaży osiągnięte przez Grupę Kapitałową w marcu 2017 roku.

 

Przychody ze sprzedaży w marcu 2017 roku wyniosły 2,8 mln PLN, co oznacza wzrost o 0,7 mln PLN (33%) w stosunku do lutego 2017.

 

Łączne przychody ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2017 roku wyniosły 7 mln PLN.

 

Przychody ze sprzedaży nie uwzględniają wyników sklepu cdp.pl, który rozpoczął działalność w ramach Grupy 1 kwietnia 2017 roku.