Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5 %

Zarząd AdMassive Grup S.A.. przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających powyżej 5 % udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu które odbyło się w dniu 22 listopada 2016 roku:

  • Datamill Investments Limited z siedzibą w Nikozji (Republika Cypru) pod adresem Maria House, Avlonos Street 1, 1075 Nikozja, Cypr, wpisaną do rejestru spółek pod numerem HE 292654, posiadająca 813.450 akcji Emitenta co stanowi 55,72 proc. (pięćdziesiąt pięć i siedemdziesiąt dwa setne procent) proc. udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz posiadająca 1.626.900 głosów na Walnym Zgromadzeniu co stanowiło 100 proc. udziału w głosach na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, które odbyło się w dniu 22 listopada 2016 roku;

Osoby reprezentujące spółkę: