Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR - informacja o transakcjach wykonywanych przez osobę blisko związaną z osobą pełniącą funkcję zarządcze

Zarząd Emitenta, niniejszym informuje, że w dniu 29 listopada 2016 roku Spółka otrzymała zawiadomienie o transakcjach osoby blisko związanej z osobą pełniącą funkcję zarządcze.

Zawiadomienie to stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Załącznik: Powiadomienie o transakcjach