Raport ESPI 12/2017

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR

Wznowieniu subskrypcji akcji serii E

Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu
dzisiejszym podjął decyzję o wznowieniu z dniem 21 marca 2017 roku publicznej subskrypcji akcji
serii E Spółki.

Jednocześnie Emitent wskazuje, iż w dniu dzisiejszym została zawarta umowa z nowym oferującym
Polskim Domem Maklerskim S.A.

Emitent wskazuje iż komunikat aktualizujący nr 3 do memorandum informacyjnego w sprawie
wznowienia subskrypcja akcji serii E Spółki został umieszczony na stronie Emitenta
www.admassive.pl. oraz stronie nowego oferującego Polskiego Domu Maklerskiego S.A.
polskidm.com.pl