Merlin Group S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż uchwałą nr 1/02/2018 Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru firmy iAudit Sp. z o.o. na audytora, który przeprowadzi badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.

Firma iAudit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3828 i współpracowała wcześniej ze spółkami zależnymi Emitenta.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect