Zarząd spółki Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) informuje, że w dniu 29 grudnia 2017 roku Pan Marek Friedman złożył rezygnację z pełnienia funkcji Członka Zarządu Emitenta.

 

Podstawa prawna: § 3 ust.1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect