W nawiązaniu do raportu EBI nr 38/2017 z dnia 10 listopada 2017 roku („Zawarcie umowy z Autoryzowanym Doradcą na wprowadzenie akcji Emitenta”) oraz decyzji GPW o skreśleniu z listy Autoryzowanego Doradcy w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect i na Catalyst spółki EBC Solicitors S.A., Zarząd Merlin Group S.A. (dalej jako „Spółka”) informuje, że rozwiązaniu uległa umowa o wprowadzenie na rynek NewConnect akcji serii A, C oraz E Spółki zawarta z EBC Solicitors S.A.

 

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".