Zarząd Merlin Group  S.A. („Emitent”) informuje, iż w dniu 18 grudnia  2017 roku zawarł umowę o świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy z Kancelarią Adwokacką Kramer i Wspólnicy sp. j. siedzibą w Warszawie („Kancelaria”).

 

Przedmiotem ww. umowy jest świadczenie przez Kancelarię na rzecz Emitenta następujących usług:

1. współdziałania z Emitentem w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych określonych w Regulaminie Alternatywnego Systemu Obrotu,

2. bieżącego doradzania Emitentowi w zakresie dotyczącym funkcjonowania instrumentów finansowych Emitenta na rynku NewConnect.

 

Postawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.