Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 9 listopada 2017 roku podpisał umowę z EBC Solicitors S.A. w zakresie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 76.781 akcji serii A, akcji serii C oraz akcji serii E.

 


Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt. 9) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".