Zarząd Merlin Group S.A. („Emitent”  lub „Spółka”), niniejszym informuje, że dzisiaj została podjęta uchwała w sprawie emisji 10000 obligacji imiennych serii F6 o wartości nominalnej 100 zł.

Przedmiotowe emisje obligacji zostaną przeprowadzone w trybie subskrypcji prywatnej skierowanej do nie więcej niż 149 podmiotów

Celem emisji jest pozyskanie środków na dalszy rozwój działalności Emitenta.

 

Podstawa prawna:

 

§ 3 ust. 1 pkt. 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO