Zarząd Merlin Group S.A. („Emitent”  lub „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Pana Rafała Juszczaka rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 12.10.2018 r.

W załączeniu przekazujemy treść złożonej rezygnacji.

Zarząd Emitenta oraz Rada Nadzorcza Emitenta dziękują Panu Rafałowi Juszczakowi za jego zaangażowanie i wkład, który wniósł w działalność Emitenta w okresie sprawowania funkcji Członka Rady Nadzorczej Merlin Group S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

załącznik