Zarząd Merlin Group S.A. („Emitent”  lub „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Pana Adama Jarmickiego rezygnację z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta ze skutkiem na dzień 30.09.2018 r.

W załączeniu przekazujemy treść złożonej rezygnacji.

Zarząd Emitenta oraz Rada Nadzorcza Emitenta dziękują Panu Adamowi Jarmickiemu za jego zaangażowanie i wkład, który wniósł w działalność Emitenta w okresie sprawowania funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Merlin Group S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO


ZAŁĄCZNIK