Zarząd Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Emitent”) w uzupełnieniu raportu bieżącego EBI nr 14/2019 z 25 czerwca 2019 roku, informującego o powołaniu Pana Grzegorza Jana Kostrzewy na nowego Członka Rady Nadzorczej Emitenta, przekazuje w załączeniu jego życiorys zawodowy.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załącznik.pdf