Merlin Group S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż uchwałą nr 1/03/2019 Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru firmy iAudit Sp. z o.o. na audytora, który przeprowadzi badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018. Firma iAudit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 3828 i współpracowała wcześniej ze spółkami zależnymi Emitenta. Jednocześnie Emitent informuje, iż w dalszym ciągu obowiązuje zawarta z iAudit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, umowa na badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.

 

Podstawa prawna:

§3 ust. 1 pkt. 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO