Zarząd AdMassive Group S.A. („Emitent”  lub „Spółka”), niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym została podjęta uchwała w sprawie emisji 325 obligacji imiennych serii F1 o wartości nominalnej 500 zł oraz 1250 obligacji imiennych serii F2 o wartości nominalnej 500 zł.

Przedmiotowe  emisje  obligacji  zostaną  przeprowadzone  w  trybie  subskrypcji  prywatnej skierowanej do nie więcej niż 149 podmiotów  

Celem emisji jest pozyskanie środków na dalszy rozwój działalności Emitenta.  

Szczegóły emisji zostaną przekazane niezwłocznie  po jej zakończeniu  

Podstawa prawna:  § 3 ust. 1 pkt. 8 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO