Zarząd Merlin Group S.A. („Spółka” lub „Emitent”) informuje o nieumyślnym incydentalnym naruszeniu obowiązków informacyjnych w zakresie braku terminowej publikacji raportu bieżącego w sprawie podjęcia przez Zarząd Emitenta uchwały w zakresie dokonania przydziału obligacji imiennych serii F4 oraz obligacji imiennych serii F5.

 

Zarząd Emitent pragnie wskazać, iż ww. naruszenie nastąpiło w wyniku nieumyślnego przeoczenia. Dodatkowo Zarząd wskazuje, iż odcinki zbiorowe obligacji zostały wydane w dniu 14 lipca 2017 roku.

 

Jednocześnie Zarząd Emitenta, pragnie podkreślić, iż dołoży wszelkich starań by nie dopuścić do powtórzenia takiej sytuacji w przyszłości.

 

 

Podstawa prawna:

 

Pkt 16a Załącznika nr 1 do Uchwały Nr 795/2008 Zarządu Giełdy z dnia 31 października 2008 r. "Dobre praktyki spółek notowanych na NewConnect", dodany Uchwałą Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na NewConnect"