Merlin Group S.A. informuje, iż w dniu 29 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Pana Sergieya Kravets.

Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało w skład Rady Nadzorczej:

  1. Przemysława Czichon
  2. Viktorię Tigipko

Sylwetki poszczególnych członków Rady Nadzorczej zaprezentowane są w załączniku do niniejszego raportu.

 

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect


Załącznik - sylweki Członków Rady Nadzorczej