AdMassive Group S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż uchwałą nr 3/02/2017 Rada Nadzorcza Spółki dokonała wyboru firmy CHE Consulting Sp.  z  o.o.  na  audytora,  który przeprowadzi badanie jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016.
Firma CHE Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych  do badania  sprawozdań finansowych pod numerem 10039 i przeprowadzała badanie sprawozdań finansowych Spółki w latach ubiegłych.  

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect