AdMassive Group S.A. („Emitent” lub „Spółka”) informuje, iż uchwałą nr 1/02/2017 Rada Nadzorcza Spółki postanowiła powołać w skład Zarządu Spółki Pana Jacka Jabłczyńskiego na stanowisko Członka Zarządu Spółki.

Życiorys Pana Jacka Jabłczyńskiego przekazujemy w formie załącznika do niniejszego raportu.  

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu NewConnect

EBI 10/2017 załącznik