Daty publikacji raportów okresowych

Raporty kwartalne w roku 2018 będą przekazywane w następujących terminach

Raport okresowy kwartalny za IV kwartał 2017 r. – 14 lutego 2018 r.

Raport okresowy kwartalny za I kwartał 2018 r. – 15 maja 2018 r.

Raport okresowy kwartalny za II kwartał 2018 r. – 14 sierpnia 2018 r.

Raport okresowy kwartalny za III kwartał 2018 r. – 14 listopada 2018 r.

Raport okresowy roczny za 2017 r. – 30 maja 2018 r.

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do wiadomości przez Emitenta w formie raportu bieżącego.

Kontakt

Merlin Group S.A.
Aleje Jerozolimskie 134
budynek Gamma
02-305 Warszawa

biuro@merlingroup.pl
+48 22 262 62 80

Kontakt dla Inwestorów

Merlin Group S.A.
Aleje Jerozolimskie 134
budynek Gamma
02-305 Warszawa

ir@merlingroup.pl

Kontakt dla Mediów

Biuro Prasowe
ul. Rozbrat 44 a, lok. 113
00-419 Warszawa

rzecznik@merlingroup.pl