Finanse

 

Wybrane skonsolidowane dane finansowe
za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia

 

 

 

 

 

 

 

2017
(tys. zł)

2016
(tys. zł)

2017
(tys. eur)

2016
(tys. eur)

 

 

Rachunek zysków i strat

 

 

 

 

 

 

Przychody ze sprzedaży

39 902

18 027 

9 481

4 100 

 

 

Marża na sprzedaży

11 396

4 049

2 708

921 

 

 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

(9 476)

(9 514)

(2 251)

(2 164)

 

 

Zysk (strata) netto

(12 330)

(9 639)

(2 930)

(2 192)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne dane finansowe

 

 

 

 

 

 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

(2 311)

(2 739)

(549)

(619)

 

 

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

(5 289)

(157)

(1 257)

(35)

 

 

Przepływy pieniężne z działalności finansowej

10 340

3 441

2 457

778

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bilans

na dzień
2017-12-31


2016-12-31

na dzień
2017-12-31


2016-12-31

 

 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

3 316

576

795

138

 

 

Suma bilansowa

126 587

27 220

30 350

6 526

 

 

Kredyty, pożyczki, emisja papierów dłużnych

11 538

2 123

2 766

509

 

 

Kapitał własny

45 938

19 852

11 014

4 760

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dane jednostkowe
za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia

 

 

 

 

 

 

 

2017
(tys. zł)

2016
(tys. zł)

2017
(tys. eur)

2016
(tys. eur)

 

 

Rachunek zysków i strat

 

 

 

 

 

 

Przychody ze sprzedaży

262

62

-

 

 

Marża na sprzedaży

249

-

59

-

 

 

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

(696)

(3 332)

(165)

(758)

 

 

Zysk (strata) netto

(1 037)

(3 390)

(246)

(771)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inne dane finansowe

 

 

 

 

 

 

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej

408

(284)

97

(64)

 

 

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej

(8 497)

1 236 

(2 019)

279

 

 

Przepływy pieniężne z działalności finansowej

10 340

1 673

2 457

378

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bilans

na dzień
2017-12-31


2016-12-31

na dzień
2017-12-31


2016-12-31

 

 

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

2 433

183

583

44

 

 

Suma bilansowa

56 445

21 891

13 533

5 249

 

 

Kredyty, pożyczki, emisja papierów dłużnych

10 414

1 673

2 497

401

 

 

Kapitał własny

45 841

19 852

10 991

4 760

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Merlin Group S.A.
Aleje Jerozolimskie 134
budynek Gamma
02-305 Warszawa

biuro@merlingroup.pl
+48 22 262 62 80

Kontakt dla Inwestorów

Merlin Group S.A.
Aleje Jerozolimskie 134
budynek Gamma
02-305 Warszawa

ir@merlingroup.pl

Kontakt dla Mediów

Merlin Group S.A.
Aleje Jerozolimskie 134
budynek Gamma
02-305 Warszawa

Paweł Mazur - pawelm@crossmedia.pl