WZA

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Merlin Group S.A. w dniu 29 marca 2018

Zarząd Merlin Group S.A. (dalej: Spółka, Emitent) w załączeniu przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętych w dniu 29 marca 2018
roku.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.

MRG_treść uchwał podjętych przez NWZA w dniu 29 marca 2018

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Merlin Group S.A. na dzień 29 marca 2018 r.

 

Zarząd Emitenta Merlin Group S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29 marca 2018 roku, na godzinę 10:00 w kancelarii EVERBERG, plac Jana Henryka Dąbrowskiego 1, 00-057 Warszawa.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

Załączniki:

MRG_ogłoszenie o zwołaniu NWZA

MRG_projekty uchwał NWZA

MRG_formularz_pełnomocnictwo

MRG_liczba akcji_liczba głosów

 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt.1, pkt.2 i pkt.3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

 

 

Zarząd Emitenta Merlin Group S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 29 czerwca 2017 roku, na godzinę 10:00, ul. Zajęcza 15, 00-351 Warszawa

Poniżej pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz wzór formularza do wykonywania głosu na Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.

MRG_ogłoszenie ZWZA

MRG_projekty uchwał

MRG_formularz_pełnomocnictwo

MRG_liczba akcji_liczba głosów

 

WZA Lista raportów

POBIERZ PDF

 

Wykaz akcjonariuszy w NWZA 22.11.2016

POBIERZ PDF

 

Treść uchwał podjętych przez NWZA 22.11.2016

POBIERZ PDF

 

NWZA - 22.11.2016 Akcjonariat AdMassive Group S.A

POBIERZ PDF

 

NWZA - 22.11.2016 Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

POBIERZ PDF

 

Ogłoszenie o NWZA AdMassive Group S.A - 22.11.2016

POBIERZ PDF

 

NWZA Projekty uchwał 22.11.2016

POBIERZ PDF

 

Ogłoszenie o zwołaniu NWZA 22.11.2016

POBIERZ PDF

Kontakt

Merlin Group S.A.
Aleje Jerozolimskie 134
budynek Gamma
02-305 Warszawa

biuro@merlingroup.pl
+48 22 262 62 80

Kontakt dla Inwestorów

Piotr Stępień
Aleje Jerozolimskie 134
budynek Gamma
02-305 Warszawa

ir@merlingroup.pl
+48 502 184 323

Kontakt dla Mediów

Biuro Prasowe
ul. Rozbrat 44 a, lok. 113
00-419 Warszawa

rzecznik@merlingroup.pl
Karolina Burda  +48 602 334 221
Maciej Sobczak +48 602 711 221