Daty publikacji raportów okresowych

Raporty kwartalne w roku 2017 będą przekazywane w następujących terminach

Raport kwartalny za I kw. 2017 roku: 15 maja 2017

Raport kwartalny za II kw. 2017 roku: 14 sierpnia 2017

Raport kwartalny za III kw. 2017 roku: 14 listopada 2017

Raport roczny za 2016 rok: 31 maja 2017

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podawane do wiadomości przez Emitenta w formie raportu bieżącego.

Kontakt

Merlin Group S.A.
ul. Matuszewska 14
03-876 Warszawa

biuro@merlingroup.pl
+48 22 262 62 80

Kontakt dla Inwestorów

Aneta Siedlecka
ul. Matuszewska 14
03-876 Warszawa

ir@merlingroup.pl
+48 665 391 224

Kontakt dla Mediów

Biuro Prasowe
ul. Rozbrat 44 a, lok. 113
00-419 Warszawa

rzecznik@merlingroup.pl
Karolina Burda  +48 602 334 221
Maciej Sobczak +48 602 711 221